BG     EN


Михайлова Одит Консулт ЕООД

Д.е.с. Регистриран одитор Юлия Стефанова Михайлова с диплом № 403

ЗА ФИРМАТА

МИХАЙЛОВА ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД е дружество, което извършва одит на финансови отчети, консултантска дейност в областта на счетоводното и данъчно законодателство, финансово-счетоводни експертизи, както и финансово-счетоводни услуги.

Дружеството е създадено през 1999 г. и има голям опит в областта на независимия финансов одит. Одитор на дружеството е Юлия Стефанова Михайлова с диплом 403 от 31.10.1997 г.

Основните услуги, извършвани от Михайлова Одит Консулт ЕООД са свързани с финансовия одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултациите, както и данъчни консултации. Дейността на дружеството е подчинена на приложимото право и спазването на Етичния кодекс на регистрираните одитори в България и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите.

За периода от регистрацията до настоящия момент дружеството е извършило заверки на годишни счетоводни отчети, включително и на консолидирани отчети на частни и държавни предприятия от различни отрасли. Освен одиторски проверки и заверки дружеството извършва и вътрешни финансови ревизии, финансово, данъчно и счетоводно консултиране, разработване на проекти за вътрешно-фирмен контрол, методики за изготвяне на консолидиран счетоводен отчет, както и финансово-счетоводен анализ.

Михайлова Одит Консулт ЕООД
Град:София, 1766
Адрес:Младост 4, Бизнес Парк София, бл. 12 А, Пощенска станция 1766, Пощенска кутия 2
Телефон:+359 2 9446220
GSM:+359 888 591815
e-mail:odit403@techno-link.com