BG     EN


Михайлова Одит Консулт ЕООД

Д.е.с. Регистриран одитор Юлия Стефанова Михайлова с диплом № 403

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 28.03.2011 г.
Михайлова Одит Консулт ЕООД
Град:София, 1766
Адрес:Младост 4, Бизнес Парк София, бл. 12 А, Пощенска станция 1766, Пощенска кутия 2
Телефон:+359 2 9446220
GSM:+359 888 591815
e-mail:odit403@techno-link.com